Bruk av arbeidsutstyr

orskrift av 26. juni 1998 nr 608.

Forskriften gjelder for bruk av arbeidsutstyr slik det er definert i forskriftens § 2, samt opplæring i ,og sakkyndig kontroll av slikt utstyr.

Bestemmelsene retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og de som driver opplæring og kontroll i henhold til forskriften.

Forskriften stiller krav til utforming, bruk og valg av arbeidsutstyr. Videre gis bestemmelser om dokumentert opplæring, og det stilles krav til virksomheter som skal drive med dette.

Både arbeidsutstyr og opplæringsvirsomhet skal gjennomgå sakkyndig kontroll. Forskriften stiller krav til slik kontroll og til sakkyndig virksomhet som driver denne kontrollen.

Link til lovdata, paragraf 555 bruk av arbeidsutstyr >>