Trekkvogner

Vi bygger trekkvogner med hydraulikk for tippsemi, maskinsemi, sidelaster etc.

Skapløsninger leveres i aluminium/rustfritt.