Spesialpåbygg

Vi leverer spesialløsninger etter behov. For eksempel til fjellsikring, maskintransport, nødslakt, verkstedsvogn, energiforsyning, eller ståltransport.